Rolling 1000toonАвтор: Maximum The Hormone
Альбом: RokkinpoGoroshi
Длительность: 3:39
Раздел: Рок/метал

Слова трека Rolling 1000toon:

Керамика периода считают, что АПС хочет warz на
Керамика периода считают, что АСП хотите waru
Rolling, rolling enzu его tsuki waru
Yobe спасение
Enzu в tsuki waru
Ware wa enzu в tsuki waru
Рулон, рулон enzui цуки предлагая разнообразные варианты
Hanaji soku перерыв!

(hebereke в~мука)

Детали побить yodooshi norikoe nesugosou
Risou реншоу! emono taezu Тори
Ловушка О’kesukou kikenni happyou
Семе темных нет мести banchou
Локоть-абара батарея Ni kimetsu ke no kami думал
Lets’ go мена ‘ AI tsu создает E-mail хорошо
Диско odotta mikamiban
В стрит-ni VA лассо chouetsu

Skip на нуа ппо chuudzuri от
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru
Wa Hidari, что в ближнем бою sukihhara

Skip на нуа ппо chuudzuri от
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru

Inabiraki terasu!

Изделия эпохи считают, что tsa хочет waru
Ware wa enzu его tsuki waru
Rolling, rolling enzu в цуки warz на
Йобо спасательных
Эра считают, что АСП хотите warz на
Правда той эпохи считают, что АСП хотите warz
Прокатки, прокатки на трон считают, что tsa хочу warz
Может, футбол перерыв!

(hebereke к~ООН)

Sukesuke но суку-рага или basuto yurashi toujyou!
Supirittsu имеет ima ni jyoushou kere!
Sora no masuya – toroka das известный ноу jyojyo – Аша является порошкообразный
Боди-приложения-
Fasuna не kinteki. Слизь
Если командир! Бомба! Бомба! Бомба!
Chisukou Кут привезли микка miban
Dosutore-до девяти rariatto есть chouetsu

Skip о нуа ппо chuudzuri де
Douki naku tobimawaru
Douk был naku tobimawaru
Хидари ва ки ближнего боя sukihhara

Пропустить НУА о де ППО chuudzuri
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru

Inabiraki terasu!Ware wa enzui tsuki waru
Ware wa enzui tsuki waru
Rolling, rolling enzui tsuki waru
Yobe rescue
Enzui tsuki waru
Ware wa enzui tsuki waru
Rolling, rolling enzui tsuki waru
Hanaji soku break!

(hebereke da~un)

Bibou urami norikoe yodooshi nesugosou
Risou renshou! emono taezu tori
Trap o kesukou kikenni happyou
Seme to mamori no revenge banchou
Elbow abara ni kimetsu ke no kamiwaza
Lets’ go menzai tsuba pepepe
Disco odotta mikamiban
Do straight ni lariat wa chouetsu

Skip o hya ppo chuudzuri de
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru
Hidari wa ki hara sukihhara

Skip o hya ppo chuudzuri de
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru

Inabiraki terasu!

Ware wa enzui tsuki waru
Ware wa enzui tsuki waru
Rolling, rolling enzui tsuki waru
Yobe rescue
Enzui tsuki waru
Ware wa enzui tsuki waru
Rolling, rolling enzui tsuki waru
Hanaji soku break!

(hebereke da~un)

Sukesuke no suku-rugi ni basuto yurashi toujyou!
Supirittsu ha ima ni jyoushou kere!
Sora no masuta- toroke dasu nou jyojyo ni ashi ni kuru
Bodi-appa-
Fasuna-ga-do kinteki ni keri kamasu
Kamon! bomb! bomb! bomb!
Chisukou kutta mikka miban
Dosutore-to ni rariatto ha chouetsu

Skip o hya ppo chuudzuri de
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru
Hidari wa ki hara sukihhara

Skip o hya ppo chuudzuri de
Douki naku tobimawaru
Douki naku tobimawaru

Inabiraki terasu!


добавить комментарий